Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s aktem vandalismu vůči čestnému pohřebišti rudoarmějců v Brně

Se znepokojením konstatujeme druhý spáchaný během jednoho dne v České republice akt vandalismu vůči memoriálním objektům věnovaným osvoboditelům Československa od nacismu. Tentokrát se jedná...

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti se zneuctěním čestného pohřebiště padlých rudoarmějců v Ostravě

Jsme hluboce rozhořčeni aktem vandalizmu spáchaným v noci na 23. října 2019 na čestném pohřebišti 485 padlých rudoarmějců v Komenského sadech v Ostravě. Ten skutek není ospravedlnitelný a jen...

Projev velvyslance Ruské federace v České republice Alexandra Zmejevského na kulatém stole u příležitosti 75. výročí Karpatsko-dukelské operace

Vážené dámy a pánové, stále více a více se vzdalujeme tragickým událostem Druhé světové války a vítězného května 1945, kdy si národy Evropy, po útisku hitlerovského nacizmu, mohly konečně...

O vědecké konferenci v Praze věnované událostem v Evropě v 1938-1939 letech.

16. září 2019 se na Metropolitní univerzitě v Praze uskutečnila mezinárodní konference věnovaná osudu Československa v letech 1938-1939. Akce, kterou uspořádal Historický ústav Akademie věd České...

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s prohlášením MZV ČR ze dne 13. září 2019

Odmítli jsme výhrady ministerstva zahraničních věcí České republiky, které se dříve distancovalo od vyřešení situace kolem pomníku I.S.Koněva, což nakonec vedlo k rozhodnutí městské části o...

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice

Rozhodnutí rady městské části Praha 6 o přemístění pomníku maršála I.S.Koněva považujeme za nehorázné. Nestalo se překvapením vzhledem k tomu, že právě úřad této městské části inicioval kampaň...

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice

V souvislosti s otázkami médií ohledně situace kolem pomníku maršála I.S.Koněva v městské části Praha 6, jež velvyslanectví dostává v posledních dnech, chtěli bychom upozornit na to, že tento...

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s vývojem situace kolem pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva

Velvyslanectví Ruské federace v České republice považuje jednání vedení městské části Praha 6, které se rozhodlo skrýt před veřejností pomník maršála Sovětského svazu I.S.Koněva umístěný na...

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s aktem vandalismu vůči pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva

Velvyslanectví Ruské federace v České republice rozhodně odsuzuje spáchaný v noci z 21. na 22. srpna 2019 akt vandalismu vůči pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva, jenž je umístěn v...

Výstava Ruského archivu odtajňuje dokumenty a argumenty věnované začátku Druhé světové války

Pakt a fakt   Výstava Ruského archivu odtajňuje dokumenty a argumenty věnované začátku Druhé světové války          Dne 20. srpna ve...

O účasti velvyslance Ruské federace v České republice Alexandra Zmejevského na pietní akci v Lidicích

15. června velvyslanec Ruské federace v České republice Alexandr Zmejevský zúčastnil se pietní akce věnované 77. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty. Vedoucí státní činitelé České republiky,...

O pietní akci v Terezíně

19 května 2019 velvyslanec Ruské federace v České republice Alexandr Zmejevskij se zúčastnil každoroční pietní akce Terezínská Tryzna věnované obětem Druhé světové války. Během ceremonie nejvyšší...

O mezinárodním mládežnickém kulturně-sportovním festivalu Vachta pamiati-2019

19 května 2019 ve střední škole při velvyslanectví Ruské federace v České republice proběhla další etapa mezinárodního mládežnického kulturně-sportovního festivalu Vachta pamiati-2019 u...

O turné v České republice Akademického souboru písní a tanců Ruské armády A.V.Alexandrova

Koncerty 17 a 18. května 2019 v Praze byla zahájena česká etapa evropského turné Akademického souboru písní a tanců Ruské armády A.V.Alexandrova věnovaného 90. výročí vzniku slavného kolektivu. V...

O účasti na pietní akci v obci Lety

12. května 2019 proběhla pietní akce v obci Lety u pomníku obětem romského holocaustu během Druhé světové války. Akce, kterou připravila česká nevládní organizace Romský holocaust, se...