Zahraniční novináři, kteří se plánují zúčastnit zpravodajského pokrytí prezidentských voleb v březnu 2018 na území Ruské federace, musí kromě novinářského víza (s platností do 90 dnů) získat také dočasnou akreditaci uMinisterstva zahraničních věcí Ruské federace.

Pro jeho získání je třeba na Ministerstvo zahraničních věcí Ruska poslat: originál volně formulovaného dopisu redakce na hlavičkovém papíře, psaného v ruštině nebo v češtině s kvalitním překladem do ruštiny (notářské ověření překladu není nutné).

Dopis by měl obsahovat razítko, podpis šéfredaktora nebo jeho zástupce a má být adresován na jméno: BIKANTOV Alexandr Michajlovič, zástupce ředitele Odboru informací a tisku – vedoucí Tiskového střediska MZV Ruska. V dopise je nutno jasně specifikovat účel akreditace a potvrdit závazek redakce nést v případě nutnosti veškeré finanční a zdravotní náklady, spojené s pobytem svého zpravodaje v Rusku po celou dobu jeho akreditace.

K dopisu musí být přiloženy:

– 2 vytištěné fotografie 3,5 x 4,5 cm, barevné matné (ne lesklé);

– kopie průkazu totožností/pasu (kopie všech stránek, na nichž jsou poznámky);

– kopie průkazu pracovníka zahraničního média (redakční průkaz);

– kopie národního novinářského průkazu;

– kopie pracovní smlouvy s redakcí (s překladem do ruštiny);

– barevná kopie novinářského víza (nebo její naskenovanou variantu je nutné zaslat na elektronickou adresu pc.mid@yandex.ru).

Uvedené dokumenty je třeba zaslat na adresu: 119200 Rusko, Moskva, Smolenskaja-Sennaja ploščaď, č. 32/34 (119200РоссияМоскваСмоленская-Сенная площадьд. 32/34).

Lze to provést prostřednictvím mezinárodní kurýrní společnosti (DHL, Burlington, apod.).

Dovolujeme si upozornit, že akreditační průkaz je předáván novináři osobně nebo zaměstnanci Velvyslanectví ČR v Moskvě.