Zpět

Z brífinku tiskové mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace M. Zacharovové, 9. července 2020

Otázka: Česká strana vyčítá Moskvě, že ta zdržuje zahájení rusko-českých konzultací o aktuálních otázkách bilaterální agendy. Jak byste to okomentovala?

Odpověď: Především bychom chtěli zdůraznit absolutní neopodstatněnost takových výčitek. Ve skutečnosti situace vypadá přesně naopak. Ruská strana od začátku byla pro co nejrychlejší provedení těchto konzultací za účelem vyřešení problémů, které se vyskytly v bilaterálních vztazích. Náš velvyslanec v Praze již dávno obdržel všechny potřebné pravomoci, o čemž byli partneři několikrát oficiálně informováni. Mluvili jsme o tom veřejně – vyzvali jsme k aktivizaci dialogu ze strany České republiky. Potěšilo nás, že po jmenování vedoucím delegace ředitele mezinárodního odboru Kanceláře Prezidenta České republiky R.Jindráka ledy se hnuly a odpovídající signály se odesílají z české strany. Umožní to předejit zdržování zahájení konzultací.

Zároveň potvrzujeme naši připravenost k dialogu na úrovni příslušných náměstků ministrů zahraničních věcí obou zemí. Hygienická a epidemiologická situace však neumožňuje zorganizovat takové setkání v blízké budoucnosti. Proto vyzýváme české kolegy, aby co nejdříve zahájili konzultace na úrovni zplnomocněných osob našich zemí.