Zpět

Komentář velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s komentářem Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 28. července 2019

Veřejná akce, která se konala 27. července t.r. v Moskvě, nebyla, jak to předepisuje legislativa Ruské federace, schválena městskými úřady a měla tedy nezákonný charakter. Co se týká jednání moskevských pořádkových sil, tak bylo namířeno na zabezpečení veřejného pořádku (tím spíš, že důvodů ze strany demonstrantů pro rychlý policejní zákrok bylo víc než dost, a oficiální moskevské úřady předem varovaly před možnými negativními důsledky protiprávního chování).

Odpovídá to ustanovením Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966. V jehož čl. 21 týkajícím se práva na pokojné shromažďování je uvedeno, že výkon tohoto práva «nesmí být žádným způsobem omezován s výjimkami, jež stanoví zákon a jež jsou nutné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných».

Obsah komentáře Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 28. července t.r. a uspěchanost, s níž byl zveřejněn, vyvolává rozpaky, zejména vzhledem k absenci podobné operativnosti v reakci české strany v případech použití úřady síly (včetně gumových projektilů a slzného plynu) proti demonstrantům v jednotlivých zemích Evropské unie.