Zpět

Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice

Jsme zklamáni jednostranným hodnocením MZV ČR chování ruských pořádkových sil vůči účastníkům nepovolené veřejné akce v Moskvě dne 3. srpna t.r. Nezaznamenali jsme v této souvislosti tolik „ráznou“ reakci českého ministerstva zahraničí na zacházení místních úřadů s demonstranty v USA, Velké Británii či Francii.


 

Co se týká postupu při registraci kandidátů ve volbách v Ruské federaci, praxe sbírání podpisů a jejich následného ověřování není ruským vynálezem a je používána v mnoha státech, včetně zemí Západní Evropy, v souladu s jejich národními legislativami.
 
Vyzýváme naše české partnery, aby se zdrželi selektivního a předpojatého přístupu k problematice lidských práv. Současně připomínáme mezinárodní právní závazky České republiky týkající se nevměšování do vnitřních záležitostí cizích států, které jsou zakotveny v Chartě OSN, Deklaraci zásad mezinárodního práva, Závěrečném aktu OBSE, Deklaraci OSN o nepřípustnosti zasahování do vnitřních záležitostí států a ochraně jejich nezávislosti a svrchovanosti.