Zpět

O akci v České republice u příležitostí Dne paměti a smutku

22. června v Ořechově (Jihomoravský kraj) za účasti Velvyslance Ruské federace v České republice A. V. Zmejevského, generálního konzula Ruska v Brně A. N. Budajeva, vojenského a vojensko-leteckého přidělence při Velvyslanectví Ruské federace v České republice A. B. Sivova, obchodního zástupce Ruské federace v České republice S. A. Bezrukova, zástupců pražského diplomatického sboru ze států SNS a vedení obcí proběhlo slavnostní odhalení obnoveného čestného pohřebiště 1467 padlých sovětských vojáků.

Bitva u Ořechova na konci dubna 1945 se stala jednou z nejurputnějších v rámci Bratislavsko-brněnské útočné operace Rudé armády a otevřela cestu k osvobození od hitlerovců Brna, a poté i Prahy. Ořechovské pohřebiště rudoarmějců je jedním z největších v Česku.

V důsledku společného archivního výzkumu zaměstnanců zastupitelství Ministerstva obrany Ruska pro vojensko-memoriální práci při Velvyslanectví a českého historicko-průzkumného Klubu Rudé armády (Brno) bylo zjištěno 1126 dříve neznámých jmen rudoarmějců pochovaných v Ořechově.

Během rekonstrukce, uskutečněné z prostředků Ruské federace, na memoriálu bylo umístěno 10 desek se jmeny 1250 zde pochovaných sovětských vojáků. Odhalení obnoveného objektu bylo načasováno na Den paměti a smutku, který je v Rusku stanoven na 22. června.