Zpět

O předvolání velvyslance České Republiky v Moskvě na Ministerstvo zahraničních věcí

15. června na Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace byl předvolán velvyslanec České republiky v Ruské federaci V.Pivoňka, jenž byl informován o odvetných opatřeních ruské strany v souvislosti s nepřátelským jednáním Prahy a prohlášením 5. června tohoto roku dvou zaměstnanců Velvyslanectví Ruské federace v České republice za persona non grata na základě absurdních a neprokázaných obvinění.

Na základě principu reciprocity a článku 9 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 za persona non grata byli prohlášeni dva pracovníci českého velvyslanectví v Moskvě. Jim spolu s členy jejich rodin je předepsáno opustit území Ruské federace do konce dne 17. června t.r.

Velvyslanci bylo sděleno, že opatření je recipročním v reakci na provokativní akci oficiální Prahy, která byla uskutečněna bez jakéhokoli důvodu, což přiznává samotné české vedení. To, že oznámení o rozhodnutí bylo učiněno na úrovni předsedy vlády A.Babiše a ministra zahraničních věcí T.Petříčka, pouze potvrzuje, že směr ke zhoršení vztahů s Ruskem byl nyní povýšen na úroveň státní politiky. Takový vývoj událostí budeme brát v úvahu v obecném kontextu našich vztahů s Českou republikou.