Zpět

Předseda opatrovnické rady Ruské vojensko-historické společnosti S.Ivanov varoval před výskytem protiruských fake news v předvečer 80. výročí 2. světové války

Blížící se 80. výročí začátku Druhé světové války může být doprovázeno vlnou fake news o údajné "vině Sovětského svazu na jejím rozpoutání", prohlásil předseda opatrovnické rady Ruské vojensko-historické společnosti Sergej Ivanov během tiskové konference v MMPC Mezinárodní informační agentury „Rusko dnes“.

„Nepovažuji se za jasnovidce a vizionáře, ale nedomnívám se, že se zmýlím, když předpovím, že s blížícím se datem 1. září bude narůstat počet publikací, falzifikátů a fake news ohledně toho, že rozpoutání Druhé světové války údajně zavinil Sovětský Svaz,“ řekl Sergej Ivanov.

Podle jeho názoru, teze o tom, že za vznik globálního ozbrojeného konfliktu údajně nese vinu především Sovětský svaz, který uzavřel smlouvu o neútočení s Německem, je "upřímně řečeno, nesmysl, samozřejmě, ale tato teze se záměrně prosazuje do vědomí."

„Čas plyne, živých svědků zůstává stále méně. Ale zbývá velké množství historických dokumentů, které nezvratně svědčí o reálných skutečnostech, které předcházely počátku Druhé světové války“.

Jak zdůraznil Předseda opatrovnické rady Российское военно-историческое общество, analýza dokumentů z období předcházejícího vypuknutí Druhé světové války, jejichž kopie zveřejnila Ruská vojensko-historická společnost na portálu Historie RF, potvrzuje, že uzavření v roce 1939 paktu o neútočení pomohlo Sovětskému svazu vyhnout se válce na dvou frontách.

„Sovětský svaz, myslím, prostě neměl jinou možnost než uzavřít smlouvu o neútočení s Německem. S cílem oddálit hrozbu agrese Německa proti Sovětskému svazu byla uzavřena tato smlouva a její tajné přílohy, které ve skutečnosti dávno tajné nejsou,“ upřesnil Sergej Ivanov. „Zveřejňujeme je, ale zdaleka nejsme první, kdo to dělá. Poprvé byly tajné přílohy k sovětsko-německé smlouvě z roku 1939 zveřejněny v časopise Nová a nejnovější historie v roce 1993. Jsou odtajněny. Ti, kteří mají zájem, se mohou podívat a přečíst si je.“

Mezi publikovanými dokumenty jsou: nascanované kopie smlouvy o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem ze dne 23. srpna 1939 a tajného protokolu k ní, jakož i kopie vysvětlení k tajnému doplňkovému protokolu.

„Usvědčovat Sovětský svaz, usvědčovat Stalina, se stává velmi módní, protože hned za tím následují výzvy o tom, že ruský lid by měl činit pokání, uznat svou vinu, no a poté dokonce, jak o tom některé země mluví, uhradit způsobené škody. Tyto myšlenky zaznívají a nelze před nimi zavírat oči.“

Jak poznamenal Sergej Ivanov, "ta obvinění, která zaznívají na adresu Sovětského svazu, jsou ve skutečnosti předkládána Rusku." Současně se do informační války aktivně zapojují internet a kinematografie.

„Mediální humbuk kolem sovětských dějin je vysvětlitelný: musí se najít "nepřítel". Sovětský svaz neexistuje, kdo ho nahradí? Kromě Ruska nikdo. A neustále provádět paralely o tom, že nynější Rusko je totéž, co Sovětský svaz, jen z jiné strany, to je snadné a populární,“ vyslovil svůj názor Sergej Ivanov. „Informační válku nikdo nezrušil. Na začátku minulého století kreslili karikatury na carské Rusko, zobrazující medvěda, který chce spolknout a podmanit si celou Evropu. Nyní se objevil internet, další technologické způsoby, jak vést informační války. Ale v podstatě málo, co se změnilo.“