Zpět

Projev Velvyslance Ruské federace v České republice Alexandra Zmejevského na slavnostním ceremoniálu odhalení obnoveného čestného pohřebiště rudoarmějců v Ořechově 22. června 2020

Vážený pane starosto,

Vážené dámy, vážení pánové!

Před 75. lety za cenu neuvěřitelných obětí, jež jsou těžko představitelné dnes, bylo dosaženo Vítezství nad největším zlem 20. století – hitlerovským nacismem. Poslední salvy té děsivé války zazněly na českém a moravském území, kde bok po boku s československými patrioty Ruda armáda probíjela cestu k Vítezství. Právě zde u Ořechova byla otevřena cesta k osvobození Brna a poté i Prahy. Hitlerovci si uvědomovali strategický význam tohoto opěrného bodu a zuřivě se bránili. Sovětští vojáci, ještě mladí kluci, kteří měli před sebou celý život, prolévali krev v poslední dny války, aby zlomili zuřivý odpor hitlerovců. Tento memoriální komplex, který dnes odhalujeme po rekonstrukci, je svědectvím hrdinství a statečnosti osvoboditelů.

Chtěl bych vyjádřit vděčnost vedení obce a rovněž místním obyvatelům za pečlivé zacházení s památkou padlých rudoarmějců. Je to obzvláště důležité právě teď, kdy se stále častěji podnikají pokusy zkreslit historii Druhé světové války, znevážit osvobozeneckou roli Rudé armády. Bohužel se tyto znepokojující tendence stále zřetelněji projevují v České republice, která se stala jednou z prvních obětí nacistického Německa v důsledku zrady západních spojenců. O této jejich neupřímné politice bez jakéhokoli přikrášlení píše Prezident Ruské federace Vladimir Putin ve zveřejněném 19. června 2020 článku «75. výročí Velkého Vítězství: společná odpovědnost vůči dějinám a budoucnosti»: «V případě Mnichovské dohody, které se kromě Hitlera a Mussoliniho zúčastnili lídři Velké Británie a Francie, se schválením Rady Společnosti národů se uskutečnilo rozdělení Československa. Rozdělení Československa bylo krutým a cynickým. Mnichov zbořil i ty křehké záruky, jež existovaly na kontinentu, ukázal, že vzájemné dohody nestojí za nic. Právě Mnichovská dohoda byla tím spouštěcím mechanismem, po němž se velká válka v Evropě stala nevyhnutelnou».

Bohužel, se v poslední době v České republice stáváme svědky takových událostí, které ještě nedávno byly sotva představitelné. V předvečer 75. výročí Vítězství nad nacismem byl v Praze demontován pomník maršála Sovětského Svazu Ivana Koněva, jehož vojska osvobodily od hitlerovců značnou část Československa a jeho hlavní město, a prakticky souběžně byl vybudován pomník vlasovcům. Heroizaci pomahačů nacistů považujeme za zradu památky našich otců a dědů a ničení pomníků osvoboditelů za zbabělou odpornou podlost. Není to nic jiného než pohrdání morálními a mezinárodně právními imperativy, včetně stanovených Chartou OSN. Musíme tomu čelit společně.

Zachování pravdy o společné minulosti odpovídá zájmům národu našich zemí, protože historie, jak je známo, přísně trestá ty, kdo zapomíná její ponaučení.

Je obzvlášť důležité pokračovat v důkladné práci objevení jmen a osudů hrdinů, padlých v této válce. Prezident Ruské federace Vladimir Putin zdůraznil, že v řešení této společné humanitární otázky je zapotřebí těsná mezinárodní spolupráce. Mimořádnou roli v této činnosti hraje pátrací činnost vojensko-historických klubů. Jen u Ořechova díky společným úsilím zastoupení Ministerstva obrany Ruské federace pro vojensko-memoriální činnost při Velvyslanectví Ruské federace a českého klubu Rudé armády bylo objeveno 1126 dříve neznámých jmen pohřbených zde rudoarmějců, kteří ode dneška jsou zvěčněni na memoriálních deskách.

Dnes, v den paměti a smutku v Rusku, uctíváme památku všech, kdo padl za mír a svobodu národů Evropy.

Čest jejich památce!