Zpět

Prohlášení Prezidenta Ruské federace v souvislosti s jednostranným odstoupením USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF)

5. srpna 2019

 

1. února 2019 Spojené státy americké oznámily zahájení postupu odstoupení od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Půlroční lhůta stanovena procedurou odstoupení od zmíněné Smlouvy vypršela. Smlouva automaticky zanikne poté, co jedna ze stran od něj odstoupí. Tím pádem od 2. srpna 2019 INF neexistuje. Je odepsán americkými kolegy do archivu a zůstal pouze v dějinách.

Rusko je nuceno s politováním konstatovat, že jednostranné odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu pod smyšlenou záminkou a zničení jedné ze stěžejních listin ve sféře kontroly nad zbrojením vážně zkomplikovala situaci ve světě a zrodila základní rizika pro všechny. Zdůrazním, že odpovědnost za tuto událost spočívá výhradně na americké straně. Místo hloubavého projednání mezinárodních bezpečnostních problémů USA jednoduše přeškrtly dlouholetá úsilí zaměřena na snížení pravděpodobnosti rozsáhlého válečného konfliktu, a to i s použitím jaderných zbraní.

Nemůžeme ignorovat současný stav věcí, spokojovat se s ničím nezajištěnými prohlášeními amerických kolegů a jejich spojenců o mírumilovnosti.

V této souvislosti, s ohledem na vzniklou situaci, nařizuji Ministerstvu obrany a Ministerstvu zahraničních věcí, Službě vnější rozvědky Ruska, aby pozorně a co nejpečlivějším způsobem sledovaly další kroky Spojených států při vývoji, výrobě a umístění raket středního a krátkého doletu.

Pokud budou získány spolehlivé informace o tom, že Spojené státy dokončily vývoj a zahájily výrobu zmíněných systémů, Rusko bude nuceno zahájit plnohodnotný vývoj obdobných raket. Samozřejmě, že to bude vyžadovat čas. Do zavedení takových systémů do výzbroje Ruské armády reálné hrozby, které pro Rusko vznikají v souvislosti s odstoupením Spojených států od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, budou spolehlivě odraženy prostředky, kterými již disponujeme: raketami typu vzduch-země Ch-101 a Kinžál, námořními raketami Kalibr, stejně jako perspektivnými komplexy, včetně hypersonických systémů, jako je Zirkon. Zároveň se nevzdáváme jednostranných závazků, všechny naše činy budou mít pouze charakter odpovědi, zrcadlový charakter. To se týká vývoje, výroby a umístění pozemních raket středního a krátkého doletu. Nebudeme je rozmísťovat v těchto regionech a do té doby, dokud tam nebudou nasazeny rakety americké výroby.

Navzdory tomu, co se stalo, stále se spoléháme na zdravý rozum, cit pro odpovědnost amerických kolegů a jejich spojenců jak vůči svým národům, tak i mezinárodnímu společenství. Domníváme se, že jednání USA, které vedlo k likvidaci Smlouvy o raketách středního a krátkého doletu, nevyhnutelně způsobí devalvaci, destabilizaci celé nosné konstrukce globální bezpečnosti včetně Smlouvy o strategických útočných zbraních a Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Takový scénář znamená obnovení ničím neomezených závodů ve zbrojení. A abychom se vyhnuli chaosu, v němž neexistují žádná pravidla, omezení a zákony, je nutné znovu zvážit všechny možné nebezpečné následky a zahájit seriózní dialog bez dvojsmyslnosti a věcně.

Rusko považuje za nezbytné neprodleně obnovit plnohodnotná jednání o zajištění strategické stability a bezpečnosti. Jsme na to připraveni.

 

V.PUTIN