Zprávy velvyslanectví

Zpět

Setkání prezidenta Ruské federace Vladimira Putina s hlavou Republiky Krym Sergejem Aksjonovem

Vladimir Putin uskutečnil pracovní schůzku s Hlavou republiky Krym

Sergejem Aksjonovem. Vedoucí regionu informoval prezidenta

o sociálně-ekonomické situaci na Krymu.

 

V.Putin: Jak se u vás věci mají?

S.Aksjonov: Vážený Vladimire Vladimiroviči, ve skutečnosti se věci nemají špatně, i když jsou nevyřešené problémy. Pokud dovolíte, na konci o nich řeknu.

Nicméně ale za pět let byl udělán prudký vzestup. Díky podpoře Vaší a také podpoře vládní byly realizovány velké infrastrukturní projekty, bez nichž by ten rozvoj nebyl možný. Krymský most - nejpůsobivější z nich (projekt). Dnes vidíme výsledky této práce.

Od 1. ledna 2019 do dnešního dne Krymským mostem již projelo 2,5 milionů dopravních prostředků, z nichž 34 tisíce autobusů a 405 tisíc nákladních automobilů. Tok nákladní a osobní přepravy se o 60 procent přesunul na Krymský most. To se tyká mimo jiné i lázeňské sféry. Včera jsme analyzovali dynamiku a evidenci lázeňských hostů, kteří se sjíždějí z různých regionů naší velké země a uviděli, že většina z nich dnes přijíždí autem nebo autobusem.

Díky tomu mámě dnes zaplněnost našich krymských sanatorií a ozdravoven v průměru 80 procent, v některých regionech až 90 procent.  Pracujeme na tom, aby se naplněnost sanatorií a ozdravoven stala celoroční. Spolu s Vládou Ruské federace zpracováváme řadu federálních programů, které do sebe zahrnují mimo jiné i rekonstrukci nábřeží, pobřežní infrastruktury, příjezdových cest, poliklinik, úřadů zdravotnictví a školství.

 

Vidíme, že díky dvěma elektrárnám, které jste zprovoznil osobně, dnes máme přebytek elektrické energie. V době špičky spotřebovává republika Krym 1100 megawatt elektrické energie, při tom kapacity a elektrický most nám dovolují celkem získat až 1800 megawatt.

V.Putin: Znamená to, 1800 (megawatt) při spotřebě...?

S.Aksjonov: 1100 (megawatt) dnes činí ve špičce.

V.Putin: Znamená, že 700 (megawatt)...

S.Aksjonov: Prakticky činí rezervu. Před tím jsme měli problémy s technickým připojením, připojením nových objektů k elektrické energii, ke zdrojům. Dnes už tato otázka není aktuální. Díky tomu samozřejmě rostou ukazatele ziskové části rozpočtu: dle výsledků prvního pololetí jsme vybrali 26,5 miliardy rublů, dle statistiky je to o 12 procent více, než za stejné období loni.

Zároveň připomenu, že v roce 2014 činil rozpočet Krymu 18 miliard rublů. Dnes činí 54 - vlastních daňových a nedaňových přítoků. 60 procent z výnosné části se utrácí na sociální projekty: školství, zdravotnictví, kultura.

Díky pomoci Vaší osobní a pomoci Vlády se podařilo zlomit situaci ve školství: ve 350 z 522 škol byla udělána rekonstrukce, částečně elektrické zdroje a sítě, výměna tepelných sítí, vodovodů, kanalizačních trub, výměna okenních bloků, oprava střech a tak dále.

Ke dnešnímu dni jsou 183 školy připraveny a předělány pro potřeby dětí, které se dnes chtějí inkluzívně vzdělávat s dětmi s omezenými zdravotními možnostmi. Ve 190 školách jsou vyměněny školní stravovny, je koupeno 239 školních autobusů a v plném objemu zásobeno 216 školních lékařských ordinací.

V Jevpatorii je vytvořeno centrum Kvantum, kde se dnes vzdělává 1600 dětí. V daném případě se jedná o talentované děti, které tam můžou získat doplňkové vzdělání a uplatnit své talenty.

 

V předškolním vzdělání je situace podobná. Za pět let jsme částečně nebo kompletně zrekonstruovali 211 mateřských školek z celkového počtu 408. Ve skutečnosti je to velký průlom. Zároveň v rámci realizace federálního účelového a některých dalších programů ročně vytváříme pět až osm tisíc míst v mateřských školkách. Díky Vaším nařízením a částečně i národním projektům se nám do roku 2022 podaří postavit 122 objektů předškolního vzdělání a to umožní v plném rozsahu splnit Vaše nařízení, aby se v republice Krym odstranily čekací listiny na místo do úřadu předškolního dětského vzdělání. Toto bylo pro nás velkým problémem. 

Ve sféře zdravotnictví ke dnešnímu dni provozuje Ministerstvo zdravotnictví republiky Krym přes 2000 objektů, z nichž částečnou nebo úplnou modernizací prošly za uplynulých pět let kolem 40 procent. Obdrželi jsme přes 6,5 tisíc jednotek nového zařízení. Ukazatele ve zdravotnictví se tedy také zvyšují. Snížila se úmrtnost na systémové nemoci krevního oběhu o 20 procent, na tuberkulózu o 35 procent, co je důležitější - dětská úmrtnost se snížila o 40 procent a kojenecká je prakticky 1,9 krát menší. Těchto výsledků bylo dosaženo spolu se specialisty Ministerstva zdravotnictví Ruské federace.

Zároveň ale určitě zůstává nevyřešenou otázkou absence odborníků v řadě užších specializací. Toto je ale stejně celkem v zemi. Dnes v rámci 8000 interních tabulkových míst nám chybí 600 lékařů, někde v rámci 18 000 tabulkových míst chybí až 1400 jednotek středního zdravotnického personálu. Spolu s Ministerstvem zdravotnictví zpracováváme takové programy, mimo jiné na základě Vašich nařízení. Vytváříme podmínky poskytnutí bydlení těm, kdo dnes přijíždí pracovat ve sféře zdravotnictví. Doufáme, že pomocí realizace národních projektů tak nebo onak situaci v této sféře překonáme.

Z hlediska zemědělství je Krym...

V.Putin: Kdy ale bude zprovozněna víceprofilová nemocnice?

 

S.Aksjonov: Tento rok, Vladimire Vladimiroviči. Nemocnice s počtem lůžek 734. Díky Vaší personální podpoře fungují všechny služby, dá se říct, jako jedna, proto riziko skluzu v termínech úvodu do provozu není.

V rámci realizace národních projektů samozřejmě budou vyřešeny mnohé otázky. Dnes republika Krym má podepsané dohody a je zpracováno 49 regionálních pasů národních projektů. Celkový objem financování národních projektů činí 83 miliard rublů, a to dovolí vyřešit ty problémy, o kterých jsem mluvil: aktuálně dnešní růst příjmů občanů; zásadní Vaše nařízení - to jsou problémy nízkých příjmů a boje proti chudobě. Dnes na Krymu tento ukazatel (úroveň chudoby) činí 17,4 procent, do roku 2024 se tento ukazatel díky realizaci národních projektů musí snížit a dosáhnout 8 procent. Rozumíme, samozřejmě, že se musí dostat každému člověku bez výjimky. Pro boj s chudobou a celkem pro demografickou otázku je rezervována základní část národních projektů, což činí přes 20 miliard rublů.

Co se týká silničního stavebnictví: samozřejmě, jsou v této části jak úspěchy, tak i neúspěchy. Mírně řečeno, kvalita práce subdodavatelů často vyvolává stížnosti a výtky. Při tom ale během pěti let byla provedena generální a částečná oprava přes 950 kilometrů silnic. V rámci národních projektů ke dnešnímu dni jsme uzavřeli dohodu s Ministerstvem dopravy Ruské federace. Objem financování z federálního centra bude činit 17,5 miliard rublů. Celkem za spolufinancování z regionálního rozpočtu do roku 2024 bude provedena generální a částečná oprava 2000 kilometrů silnic.

Na Krymu celková infrastruktura a délka federálních, republikánských a municipálních silnic činí 14 000 kilometrů. Znamená to, že tímto směrem docela systémově pokračujeme kupředu.  

V.Putin: Letiště funguje?

S.Aksjonov: Od začátku roku letiště odbavilo přes tři miliony devadesát tisíc cestujících, ke dnešnímu dni je to o 2,5 procent více, než loni ke stejnému dni 2018. Očekáváme nárůst turistů, podle prognózy až sedm milionů sto tisíc tento rok. Minulý rok to bylo 6,8 (milionů lidí).

V.Putin: Jak hodnotíte práce na cestě Tavrida?

S.Aksjonov: Ke dnešnímu dni je postaveno 74 procent dálnice, ukončení prací v roce 2020. Rizika v daném případě nejsou, nevidíme je. Dodavatel většinou předhání stanovené termíny, všechny práce se plní dle termínů.

Stejné práce se na základě federálního účelového programu realizují na čtyřpruhové dálnici  Simferopol - Jevpatorija - Mirnyj (dle Vašeho nařízení). Dálnice dlouhá 83 kilometry, peníze jsou vyčleněny v plném objemu. Termín ukončení - rok 2020, dnes je hotovo 40 procent, subdodavatelé jsou v termínu. Jakmile tyto základní směry budou realizovány, dopravní závislost regionu se razantně sníží a budeme si jisti, že tento proud zvládneme.

Spolu s Vládou Ruské federace zpracováváme mimo jiné plány opravy cest, které i Vám budou předneseny, a budeme žádat o podporu. Jde o opravu dálnice Simferopol-Jalta až do Sevastopolu, včetně početných úseků sesuvu půdy. To je ale jedna ze zásadních dálnic.

Projednávali jsme otázku, s Dmitrijem Nikolajevičem Kozakem je odsouhlasen proces; teď propočítáváme cenu dálnice Belogorsk-Privetnoje. Belogorský a Kirovský okresy se propojí s pobřežím Alušty a to zkrátí cestu, tam je vzdálenost 32 kilometry. Předběžně činí celková cena prací 14,5 miliardy rublů. Teď spolu s Vládou připravujeme plán postupů, který předložíme Vám.

Celkem je hlavní otázka, samozřejmě, že za tuto dobu se v zásadě podařilo ve všech směrech pokročit dopředu, tak se vidí situace. Avšak takové neštěstí jako růst cen se zatím bohužel nedaří vyřešit.  Doufáme, že částečně tento problém vyřešíme uvedením do provozu železniční dopravy na Krymském mostu. Přece doufáme, že nákladní přeprava nám nabídne úplně jinou cenovou politiku.

Navíc dle Vašeho nařízení zpracováváme s Ministerstvem průmyslu Ruské federace, s Denisem Valentinovičem Manturovem, možnost začlenění velkých ruských hráčů, kteří fungují na velkoobchodním a maloobchodním trhu, aby se postavila dvě centra. K 1. září se musí podobné plány předložit. Tím se zvýší konkurence a doufáme, že se nám v této situaci uleví.

Díky federální podpoře a republikánskému rozpočtu se Krym v oblasti zemědělství posunul hodně dopředu. Za pět let dle Vašeho nařízení jsme obdrželi přes 11 miliard rublů pro zemědělství. Co se týká položek vejce, drůbeží maso, vepřové, jsme dnes prakticky nezávislí v zásobování. A co se týká obilnin a ovoce, ke dnešnímu dni zásobujeme sami sebe úplně. Republika pokrývá své potřeby v plném objemu, což nikdy nebylo za Ukrajiny.

Dnes bez výjimky spolupracujeme ve všech směrech, kde zaostáváme. V oblasti komunálního a bytového hospodářství ve věci drobných změn a návrhů spolupracujeme bezprostředně s federálním centrem, abychom realizovali projekt normalizace reformy odpadů. Proces pokračuje, máme, snad, nejnižší tarify v celé zemi: 50 rublů na osobu ve městě a 40 rublů na vesnici. Při tom se tarifem liší jen Jalta a Alušta, s ohledem na "dlouhé rameno": 129 rublů v Jaltě a 97 rublů v Aluště. Do konce roku ale pomocí přijatých opatření vyrovnáme všechny, aby ani jeden obyvatel Krymu nebyl ošizen kvůli vzdálenosti od skládky, od objektu přepracování odpadu. Všechno bude sjednoceno jednotným formátem.

Celkem samozřejmě máme jak úspěchy, tak i nedodělávky. Ale, Vladimire Vladimiroviči, myslím si, že se snažíme obyvatele Krymu nezklamat. V daném případě Krym kráčí dopředu. Jsem si jistý, že všichni jsou rádi a váží si toho, že jsme se vrátili do svého historického rodiště, do své vlasti.

V.Putin: Pracujete efektivně, to vím. Projednejme běžné otázky detailněji.


Zprávy MZV RF