Zprávy velvyslanectví

Zpět

Komentář Odboru informací a tisku MZV Ruska k 11. výročí srpnových událostí roku 2008 na Kavkazu

Pamatujeme si tragické události, které se staly před 11 léty. V noci ze dne 7. na 8. srpna 2008 vláda Michala Saakašvili hrubě porušila mezinárodní dohody o mírovém urovnání gruzíno-osetinského konfliktu a začala rozsáhlou vojenskou operaci proti Jižní Osetii. Gruzínské síly nerozlišovaly vojenské objekty a obytné čtvrtě a vrhly masový dělostřelecký úder na Cchinvali. Byl podniknut útok na tábor ruských mírotvorců, ze kterých deset zahynulo. Celkem bylo zabito 48 ruských vojáků, dalších 162 byli zraněni.

Agrese vůči Cchinvali, jenž je všeobecně uznanou stranou konfliktu, byla absolutně nevyprovokovanou. Tento zřejmý fakt byl později mimo jiné potvrzen v publikované na podzim 2009 zprávě Mezinárodní komise pro vyšetřování příčin konfliktu na Kavkazu zformované pod záštitou Evropské unie v čele se zástupkyní Švýcarska Heidi Tagliavini.

Přepadení Jižní Osetie a příprava analogické akce proti Abcházii, jež se staly kulminací dlouholeté násilné politiky Tbilisi vůči těmto národům, nenechaly jim jinou volbu, než zajistit svou bezpečnost a právo existence cestou sebeurčení jako nezávislých států. Dne 26. srpna 2008 uznalo Rusko nezávislost Jižní Osetie a Abcházie, a to na základě ustanovení Charty OSN, Deklarace OSN z roku 1970 o zásadách mezinárodního práva, které se týkají přátelských vztahů mezi státy, Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaného v Helsinkách v roce 1975 a jiných základních mezinárodních dokumentů.

Jednoznačně se dá říct, že Abcházie a Jižní Osetie jako suverénní státy obstály. Obě republiky mají všechny atributy státnosti včetně efektivně fungujících systémů orgánu zákonodární, výkonné a soudní veřejné moci, kontrolují své území, rozvijí národní ekonomiku, kulturu, aktivně se věnují budování právní společnosti.

Ruská federace aktivně spolupracuje s mladými zakavkazskými republikami, poskytuje přitom rozsáhlou finanční pomoc včetně podpory sociálně-ekonomického rozvoje v rámci investičních programů. Politika Ruska má absolutně transparentní charakter a je směřována k rozvoji vzájemně výhodných vztahů s partnery, upevnění důvěry a vzájemného porozumění.

Je politováníhodné, že ani v Gruzii, ani na Západě nedokázali se poučit z tragických událostí roku 2008.  Místo toho, aby se jejich úsilí byla směrovaná na překonání břemene minulosti, napomáhala navázání dobrých sousedských vztahů mezi Gruzií, Abcházií a Jižní Osetií, vyvolávají oficiální Tbilisi a západní země, které ho aktivně podporují, pokračují v protiruské hysterii, zásobují region zbraněmi a bezohledně zatahují Gruzii do NATA. Toto všechno je slepá ulička, která žádným způsobem nepřibližuje region k míru, stabilitě a bezpečnosti.

Ze své strany Rusko vynakládá  a bude vynakládat úsilí pro obnovení dialogu a plnohodnotného vyjednávacího procesu mezi Gruzií na straně jedné a Abcházií a Jižní Osetií na straně druhé. Vždy jsme zdůrazňovali, že se prvním krokem na této cestě má stát podepsání dohody o vzájemném nepoužití síly. Ještě jednou vyzýváme gruzínskou stranu a naše západní partnery, aby uznali existující geopolitické reálie v Zakavkazském regionu.


Zprávy MZV RF