Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulátu: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093

Ověření existence celního dluhu cizince

Podle čl. 27 část 1 Federálního zákona č. 114-FZ ze dne 15.srpna 1996 "O postupu výjezdu z Ruské federace a vjezdu do Ruské federace", je daňový unik ze strany cizího státního příslušníka v době pobytu na území Ruské federace důvodem pro rozhodnutí vůči této osobě o nepovolení vjezdu do Ruské federace.

Uvedené nařízení se také týká případů neplnění cizím státním příslušníkem povinnosti uhradit ve stanoveném termínu celní daně a poplatky, mimo jiné v souvislosti s porušením podmínek dočasného dovozu dopravních prostředků pro účely osobního použití na území celního prostoru Eurasijského ekonomického svazu.

Federální celní služba zprovoznila informační servis, který dovoluje v režimu on-line ověřovat zadluženosti z celních poplatků a také jsou tam zveřejněny rozhodnutí celních orgánů o nepovolení vjezdu do Ruské federace.

Informační servis je zpřístupněn veřejnosti. Odkaz na servis: https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/CheckPayments.