Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulátu: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093

Pravidla pro překročení rusko-běloruských hranic

O POSTUPU A PRAVIDLECH PŘEKROČENÍ
RUSKO-BELARUSSKÉ HRANICE

V souladu s ustanoveními Federálního zákona č. 114-FZ ze dne 15. srpna 1996 «O  postupu při opuštění Ruské federace a vstupu do Ruské federace» a zákona Ruské federace č. 4730-1 ze dne 1. dubna 1993 «O státní hranici Ruské federace» cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti mají právo vstoupit do Ruské federace pouze přes stanovená kontrolní stanoviště na státní hranici s povinnou hraniční kontrolou.

V současné době na silničních a železničních tratích přes rusko-běloruský úsek státní hranice Ruské federace kontrolní stanoviště určená pro mezinárodní spoj nejsou, hraniční kontrola osob a vozidel neprobíhá.

Podle vysvětlení ruských příslušných orgánů, postup při překročení státní hranice mezi Ruskou federací a Běloruskem, dokud neproběhne konečné urovnání tohoto problému, překročení rusko-běloruské státní hranice všemi kategoriemi státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti bez ohledu na to, zda má vízum nebo povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu na území Ruska a Běloruska, za použití železniční a silniční dopravy bude porušením postupu při překročení státní hranice Ruské federace stanoveného mezinárodními normami.

Od května 2017 se státním příslušníkům třetích zemí umožnilo překročit rusko-běloruskou státní hranici přímými lety letecké dopravy mezi Běloruskou republikou a Ruskou federací. Současně se na ruských letištích provádí hraniční kontrola cizinců a osob bez státní příslušnosti, kteří přijíždějí z Běloruské republiky a odjíždějí opačným směrem.

Cizí státní přislušníci a osoby bez státní příslušnosti, kteří cestují letecky tranzitem přes území Ruské federace do Běloruské republiky, stále musí vyřídit ruská tranzitní víza.

Veškeré kategorie státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti v souladu s mezinárodními normami a národními právními předpisy Ruské federace mohou přijet do Ruské federace a odjet z Ruské federace prostřednictvím mnohostranných (dvoustranných) kontrolních stanovišt´ otevřených pro mezinárodní spoje (mezinárodní lety).

Seznam kontrolních stanovišt´ přes státní hranici Ruské federace byl schválen nařízením vlády Ruské federace č. 2665-r. ze dne 29. listopadu 2017.