Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulátu: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093
12 června

O pietním aktu u příležitosti 79. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty

12. června 2021 se ruský diplomat zúčastnil tradičního pietního aktu u příležitosti 79. výročí vyhlazení obce Lidice nacisty, během kterého položil květiny k Memoriálu obětí této hrozné tragédie. Právě k tomu pomníku, který v roce 1945 na místě vesnice vypálené nacisty postavili rudoarmějci, vojáky minometné brigády hrdiny Sovětského svazu, podplukovníka Rudé armády A.I.Pankova, kteří osvobodili tuto malebnou krajinu od německo-fašistických dobyvatelů.

Dojemnou připomínkou této události je lidická růže pečlivě uchovávaná na Velvyslanectví, která v den oslav 70. výročí obnovení obce v roce 2017 byla velvyslanci Ruska v České republice A.V.Zmejevskému předána vedením současných Lidic. Jsme hluboce vděční jejích obyvatelům za uchování vzpomínky na to, za jakou cenu bylo dosaženo našeho společného Vítězství nad nacisty, jedním ze symbolů kterého nepochybně je návrat samotných Lidic k životu.