Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulátu: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice

Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6

Telefon: (420)233 321 487, 233 323 705

Fax: (420)224 311 543

E-mail: info@rustrade.cz

Obchodní zástupce RF v ČR: Bezrukov Sergej Alexandrovič

Obchodní zastupitelství jsou orgány Ruské federace, které v zahraničí realizují práva Ruska v oblasti zahraničně ekonomické činnosti a zajišťují efektivnost jeho účasti v systému světových ekonomických vztahů.

Funkce:

 • zastupování státních zájmů Ruské federace v České republice ve všech otázkách zahraničně ekonomické činnosti a zajištění jejich ochrany;
 • realizace účinné zahraničně ekonomické politiky Ruské federace v České republice;
 • podpora rozvoje a zdokonalování obchodněekonomické spolupráce mezi Ruskou federací a Českou republikou;
 • kontrola dodržování platných mezistátních dohod a realizování dalších mezivládních úmluv v zahraničně ekonomické oblasti, příprava návrhů na uzavření nových dohod v zájmu rozvíjení obchodně ekonomických vztahů s ČR;
 • příprava a realizace zasedání Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou, kontrola plnění usnesení Mezivládní komise;
 • ochrana zájmů ruských účastníků zahraničně ekonomické činnosti, přijímání opatření k zamezení jejich diskriminace na vnějších trzích;
 • součinnost v otázkách realizace zahraničně ekonomické politiky se zastupitelstvími členských států SNS

Informační a poradenské služby Obchodního zastupitelství:

 • poskytování informací ruským vývozcům a dovozcům o importních potřebách a exportních možnostech ČR, o systému řízení zahraničně ekonomické činnosti, o stavu a perspektivách rozvoje trhu zboží;
 • poskytování informací o mezinárodních tendrech konaných v Rusku a ČR;
 • poskytování informací o plánovaných reklamních a výstavních akcích, konferencích, sympoziích a seminářích k ekonomické tematice v Rusku a v ČR;
 • zainteresovaným českým firmám a společnostem poskytování informací o investičním klimatu a podmínkách činnosti zahraničních investorů v Ruské federaci;
 • zpracování dotazů a návrhů zainteresovaných ruských i českých organizací, hledání možných odběratelů a dodavatelů jak z jedné, tak z druhé strany, získávání počátečních informací o potenciálních českých partnerech z oficiálních zdrojů;
 • konzultace českým organizacím a podnikatelům o podmínkách působnosti na ruském trhu, poskytování pomoci a navazování kontaktů s potenciálními ruskými partnery, včetně pomocí sítě regionálních zmocněnců Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu RF v subjektech Ruské federace.

 

Při obchodním zastupitelství RF v České republice působí:

 

Zastupitelství Republiky Tatarstán v České republice

Zástupce ABDULGALEJEV Zufar Talgatovič

Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6

Telefon: (420) 223 332 379

Fax: (420) 224 311 543

 

Zástupce akciové společnosti Atomstrojexport (spolupráce v oblasti jaderné energetiky)

RODIN Evgenij

Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6

Telefon/Fax: (420) 233 323 709

E-mail: asepraha@volny.cz

 

Webová stránka Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu Ruské federacehttp://www.economy.gov.ru