Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulátu: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093

O velvyslanectví

Reprezentační budova Velvyslanectví Ruské federace v ČR je pozoruhodnou pražskou stavbou, zajímavou svou historií a zvláštnostmi architektury.

Budova byla postavena v letech 1927-1930 ve vilové čtvrtí Praha-Bubeneč jako jedna z přepychových pražských rezidencí významného českého podnikatele Bedřicha Petschke.

Krátce před nacistickou okupaci a rozpadem Československa Bedřich Petschke emigroval ze země, aby se vyhnul protižidovskému teroru nacistů.

Po válce vláda Československé republiky na znamení vděčnosti vítězným mocnostem za osvobození země darovala jednu z největších vil Sovětskému svazu. Druhá byla předána Spojeným státům (nyní v ní je rezidence velvyslance USA). Jeden z domů byl využíván velvyslanectvím ČLR. Největší architektonický zájem vyvolává budova ruské diplomatické mise, obklopená rozsáhlým parkem.

Palác byl postaven poblíž hlavního vchodu do bývalého královského loveckého revíru, kde je teď pražský park Stromovka, a to podle návrhu francouzského architekta Thériaulta ve stylu neoeklektismu.

Odborníci poukazují na významný vliv francouzské klasické architektury 17.-18. století, který se podepsal na podobě komplexu, jeho spojení s krajinou. Typickým architektonickým motivem se stalo vynesení bočních rizalitů na rozhraní hlavní budovy a křídel. V souladu s francouzskými vzory tohoto období jsou řešeny i motivy rizalitů. Podle dostupných svědectví, mnohé materiály, prvky konstrukce vnitřní povrchové úpravy, bronzové kování byly dodány z Francie.

Z výrazných detailů na frontonech jsou zmiňována tzv. "francouzská okna" s mřížkovým parapetem a segmentovým rámem, charakteristická pro polovinu 18 století. Nedílnou součástí paláce je vysoká úroveň dekorativní výzdoby interiérů, která zvýrazňuje umělecko-historické kvality celého komplexu.