Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulát: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093
20 listopadu / 2020

Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice

Dne 20. listopadu 2020 byl na náměstí Interbrigády v městské části Praha 6 zbořen podstavec pomníku maršála I.S.Koněva, jehož bronzová socha byla demontována v dubnu tohoto roku. Pomník vojevůdce byl tímto způsobem definitivně zničen.

I.S.Koněv v květnu 1945 v průběhu Pražské útočné operace Rudé armády velel jednotkám I. ukrajinského frontu, které jako první vstoupily do československého hlavního města a zachránily ho před zničením. Právě za tyto zásluhy mu zde byl v roce 1980 postaven pomník. A právě proto se na tento vojensko-memoriální objekt v plné míře vztahuje mezinárodní právní ochrana vyplývající z ustanovení rusko-české Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Demolice pomníku je přímým porušením této Smlouvy.

Znovu žádáme českou stranu, aby podnikla kroky k návratu situace do právního pole a splnění svých povinností. Za tímto účelem byly iniciovány rusko-české mezistátní konzultace. Ruská strana oznámila, že je připravena k jejich okamžitému zahájení ještě před šesti měsíci. Naši čeští partneři se bohužel dialogu v tomto formátu stále vyhýbají.